"Ami fél, azt el ne fogadd,
 Egészet akarj és egészet adj!"
                     (Ady)


"Úgy élj a jelenben, hogy
               megbánás nélkül
         gondolhass a múltra."
                    (Ady)


"Mi mindig,
 mindenrõl elkésünk.
 Késõ az álmunk,
 a sikerünk
 szívünk, nyugalmunk, ölelésünk
 Mi mindig mindenrõl elkésünk."
                  (Ady)


"Bár zord a harc,
 megéri a világ
 Ha az ember
 az marad, ami volt;
 Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák."
                         (Ady)


"A szárny megnõtt üresen áll a fészek
 Csak álom volt a szép diákvilág
 S mint a fecske alkonyati szélben
 Ma szárnyat bont egy sereg diák."
                         (Ady)


"Nem kívánom senkitõl,
 hogy csodás dolgot tegyen,
 de joggal elvárom mindenkitõl,
 hogy mindig ember legyen."
                       ( Ady)


"Nem hal meg az, ki milliókra költi
 Dús élete kincsét, ámbár napja múl, 
 Hanem lezárva ami benne földi,
 Egy éltetõ eszmévé finomul,
 Mely fennmarad és nõttön nõ tiszta fénye,
 Amint idõben, térben távozik,
 Melyhez tekint fel az utód erénye: 
 óhajt, remél, hisz és imádkozik."
                             (Arany János)


"Nemes önbizalom, de ne az  önhittség
 Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
 Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
 Ember lenni mindég, minden körülményben."
                        (Arany János)


"Útjaink százfelé válnak,
 De szívünk egy célért dobog,
 Nekivágunk a küzdelmes mának,
 És épít karunk egy szebb holnapot..."
                 (Arany János)
 
"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben
 Ember lenni mindig, minden körülményben."
                            (Arany János)


"Mindenik embernek
 a lelkében dal van
 És a saját lelkét 
 hallja minden dalban
 És akinek a lelkében az ének
 Az hallja a mások énekét is szépnek"
                      (Babits Mihály)


"Holnappal ne törõdj, messze ne álmodozz,
 Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.
 Míg szólunk, az idõ hirtelen elrepül,
 Mint a nyíl s zuhogó patak."
                    (Berzsenyi Dániel)


"Életünk termése szolgálja hazánk dicsõségét!
 Mi vagyunk azaranyló, hullámzó búzatábla,
 mi vagyunk az eljövendõ ország magvetése.
 S szeretnénk részeseivé lenni annak a világnak,
 amelyet betölt nemzetünk dicsõsége."
              (Meditáció a 72. zsoltárhoz)


"Vigyázz nagyon, hogy ember maradj
 holnapra törve a mából, 
 és túl  ne lobbanj
 holnapután
 a tegnapi 
 lángolástól"
      (Boór András)


"Senkinek sem kötelessége
 Hogy nagy ember legyen
 Már az is nagyon szép,
 Ha valaki ember tud lenni."
             (Alfred Capus)


"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
 valamiben és, hogy ezt a valamit
 bármiáron el kell  érnünk."
                             (Curie)


"Találkozás és búcsúzás                                                                                                                                                                                                                       
 az élet annyi csak,
 Valaki jön, valaki megy,
 S az emlék megmarad."
            (Leonard Da Ung)


"A boldogsághoz semmi sem 
 szükségesebb,
 mint, hogy
 életünk egy meghatározott
 célja legyen"
                 (Eötvös József)


"Ott hol mondhatja: szabad vagyok,
 ott hazáját fogja  találni minden ember"
                      (Eötvös József)


"Az élet, a munka tárt karokkal vár
 Hogy szép lehetsz-e? csupán csak rajtunk áll."
                                   (Fagyejev)


"Ne csüggedj,
      hisz ifjú vagy,
 S minden elérhetõ,
 Ha van benned
            bátorság,
 Remény, s szeretni
                erõ ...
                      (Goethe)


"Tetteidnek tudjál örülni,
 más tetteit tudd megbecsülni,
 fõként ne gyûlölj egy embert se,
 s a többit hagyd az Úristenre!"
                     (Goethe)


"... Élni való minden élet,
 Csak magadnak hû maradj
 Veszteség nem érhet téged,
 Hogyha az lész, ami vagy."
                 (Goethe)


"Emberi törvény kibirni mindent
 S menni mindig tovább,
 Még akkor is ha nem élnek már benned
 Remények és csodák."
                 (Hemingway)


"Régi harcok, régi kopott könyvek
 Derû, mosoly, néha fájó könnyek
 Múlik minden, suhannak az évek
 Búcsút intünk fájó diákévek."
                 (Hemingway)


"Régi harcok,
 régi kopott könyvek.
 Mosoly, derû
 néha fájó könnyek.
 Múlik minden,
 rohannak az évek.
 Búcsút intünk
 múló diákévek."
        (Hemingway)


"Minden nap megszûnik valami,
 Amiért az ember szomorkodik,
 De mindig születik valami új,
 Amiért érdemes élni és küzdeni."
              (Herakleitosz)


"Ne légy ma ez
 holnap emez
 s jövõre ismét
 mást szemezz.
 Érc légy mely
 mindig egy marad
 ne törmelék - dirib - darab.
                 (Ibsen)
 "Ám, úgy kell lennie:
  A végtelen felé halad az út,
  Amely a végtelenbõl érkezik."
                (Illyés Gyula)


 "Az igaz ember hitét, meggyõzõdéseit
  nagy katasztrófák sem képesek
  sarkaiból kifordítani."
                        (Jókai Mór)


"Én mondom
 Még nem nagy az ember
 De képzeli, hát szertelen
 Kísérje két szülõje szemmel
 a szellem és a szerelem.
            (József Attila)


"Igazi lelkünket akárcsak az
       ünneplõ
              ruhánkat
 gondosan õrizzük meg,
 hogy tiszta legyen az ünnepekre."             
                     (József Attila)


"Hiába fürösztöd önmagadban,
 Csak másban moshatod meg arcodat.
 Légy egy fûszálon pici él
 S nagyobb leszel a világ tengelyénél."
                       (József Attila)


"Én mondom: Még namnagy az ember
 De képzeli hát szertelen
 Kísérje két szülõje szemmel:
 A szellem és a szerelem."
                 (József Attila)


"Lehet, hogy gyenge még a hangunk
 Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
 De indulunk a szépet, jót akarjuk,
 Érezzük, hogy hitünknek szárnya van."
                        (Juhász Gyula)


"Mennyi szín és furcsaság
 és élet mindez és mennyi
 emlék és mennyi remény"
                 (Karinthy)


"Ha az egész órát
 úgy betöltöd,
 hogy benne érték
 hatvan percnyi van
 minden kincsének
 bírod ezt a földet,
 S ami még több,
 ember vagy, fiam"
           (Kipling)


"Életed útját magad választod,
 Válassz hát úgy, ha egyszer
 Elindulsz, nincs már visszaút."
                  (Kodály Zoltán)


"...õrizd az embert magadban,
 hogy jogod legyen a szóhoz,
 hogy súlya lehessen a szavaidnak,
 hogy méltó maradj a munkához...."
                     (Kósa Ferenc)


"Soha le nem mondani
 Soha el nem csüggedni
 Ha kell mindig újra kezdeni"
                   (Kossuth)


"A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel,
 amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."
                                             (Kossuth)


"... nincsen szebb kora az emberiségnek
 mint az elsõ ifjúság évei. Azon láncok,
 melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
 el örökké, mert nem a világban kerestünk
 még akkor barátokat, hanem a barátjainkban
 leltük fel az egész világot"
                                  (Kölcsey)
 
"20 éves lesz lassan 
 már a gyermek,
 álmainak fénye
 szakadt már,
 De hiszi még, hogy
 új álmai  lesznek
 s álmaiért újra
 síkra száll."
        (John Lennon)
"Mi dolgunk a világon?
 Küzdeni erõnk szerint
 A legnemesebbekért"
              (Madách)


"Jegyezd meg jól, 
 de ne csüggedj soha,
 remény, csalódás,
 küzdelem, bukás,
 sírig tartó nagy 
 versenyfutás.
 Keresni mindig a jót,
 a szépet,
 s meg nem találni, -
 ez az élet."
              (Madách)


"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
 Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
 Sírig tartó nagy versenyfutás.
 Keresni mindig a jót, a szépet,
 S meg nem találni, - ez az élet."
                              (Madách)


"Karod erõs - szíved emelkedett:
 Végtelen a tér, mely munkára hív."
                      (Madách Imre)


"Szabadon bûn és erény közt
 Választani mily nagy eszme,
 S tudni mégis, hogy felettünk
 Pajzsul áll Isten kegyelme
 Tégy bátran hát ... "
                      (Madách Imre)


"A világi méltóság,
          aranyfüst és játékpénz,
 de az emberi méltóság valóság,
                       színarany
 miért játszol hamis pénzért, mikor
                           Isten
 megtömte zsebed színarannyal?"
                       (Márai Sándor)
"Önmagunk megismerése 
 a legnagyobb utazás,
 a legfélelmetesebb felfedezés,
 a legtanulságosabb találkozás."
                  (Márai Sándor)


"Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
 az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
 hogy ami emberileg lehetséges
 és megszokott, azt te is elérheted."
                       (Marcus Aurelius)


"Töröld le könnyedet
 Kisírt szemedben mosoly
 legyen és derû,
 Minden nap kezdõdik valami
 valami nagyszerû, 
 valami gyönyörû."
               (Nagy László)


"Megcélozni a  legszebb 
 álmot
 Komolyan venni a 
 világot
 Mindig szeretni és
 remélni
 Úgy érdemes a földön 
 élni"
          (Papp Lajos)


"Nemes szép élethez
 nem kellenek nagy cselekedetek
 Csupán tiszta szív
 és sok, sok szeretet."
                       (Pázmány Péter)


"Bármily erõvel, bármily áldozattal
 Hazát kell nektek is teremteni!
 Egy új hazát, mely szebb a réginél,
 És tartósabb is, kell akarnotok."
                            (Petõfi Sándor)


"Haza és szabadság,
 Ez a két szó, melyet
 Elõször tanuljon
 Dajkától a gyermek"
             (Petõfi Sándor)


"Légy tölgyfa, mit a fergeteg
 ki képes dönteni,
 De méltóságos derekát
 Meg nem görbítheti"
                     (Petõfi Sándor)


"Az elszakadás áll elõttünk,
 Világi lárma csalogat,
 Az útra néz mindenki köztünk,
 Kigyúl az ifjú gondolat."
                      (Puskin)


"Ember vigyázz, figyeld meg jól  világod,
 ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ...
 és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 
 hogy más legyen"
                            (Radnóti Miklós)


"Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
 Diák marad az ember, amíg él,
 Leckéjét a sírig tanulja:
 Nehezebbet folyvást a réginél!"
                (Reviczky Gyula)


"Jól csak a szívével lát az ember,
 ami igazán lényeges
 az a szemnek láthatatlan"
               (Saint-Exupéry)


"...Mindenek fölött
 Légy hû magadhoz: így, mint napra éj,
 Következik, hogy ál máshoz se léssz.
 Isten veled: áldásom benned ezt
 Érlelje meg majd!"
                  (Shakespere: Hamlet)


"Hinni a szépet,
 lehetetlent,
 Hogy egyszer valóra válik.
 Hinni a vágyban,
 akaratunkban.
 Ha kell hát bízni halálig."
              (Szabó Lõrinc)


"Hinni a szépet, lehetetlent,
 Hogy egyszer valóra válik.
 Hinni a vágyban, akaratunkban.
 Ha kell hát bízni halálig."
                 (Szabó Lõrinc)

 
"Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
 most valóra válhat minden ami szép.
 Az élet, a munka tárt karokkal vár,
 S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."
                            (Szabó Pál)


"Most valóra válik minden , ami szép,
 Az élet, a munka tárt karokkal vár,
 s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll"
                           (Szabó Pál)


"Az ember csak annyit ér,  amennyi
 hasznot hajt embertársainak,  hazájának
 s ezáltal az egész emberiségnek"
                             (Széchenyi István)


"A lehetetlent is
 Szabad  lesz remélni!
 Meglátod, hogy milyen
 Érdekes lesz élni."
           (Szép Ernõ)


"Nehéz, vagy könnyû? Beleroskadok?
 Csak annyit érek, amennyit vállalok,
 Mert szívemben a jövõt hordozom,
 és alkuba már nem bocsátkozom!"
                      (Tamási László)


"Elõre, föl, miénk az élet,
 A széles földnek kerekén
 Szemünkben csillog az igéret
 És bennünk ring a jó remény!"
                  (Tóth Árpád)


"Fény vagy te is, lobogj hát,
 Melegíts és égess, 
 Hinned kell, hogy a világ
 Teveled is ékes."
                 (Tóth Árpád)


"És érezzék egy kézfogásról rólad,
 hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy
 Egy tekintetük  elhitesse véled
 Szép dolgokért élsz, és érdemes élned."
                               (Váci Mihály)


"Nem elég jóra vágyni:
 a jót akarni kell!
 És nem elég akarni:
 de tenni, tenni kell."
            (Váci Mihály)


"Ha van mihez bízhatnod a jelenben,
 Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
 Maradj az élvvel kínáló közelben
 S tán szebb, de csalfább távolt ne keress."
                           (Vörösmarty Mihály)


"Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
 Egy egész világ nem a birtokunk,
 Amennyit a szív felfoghat magába,
 Sajátunknak csak annyit mondhatunk."
                            (Vörösmarty Mihály)


"20 éves lesz lassan  már a gyermek,
 álmainak fénye veszett már,
 de hiszi még, hogy  új álmai  lesznek
 és álmaiért újra harcba  száll."
                    (Neil Young)
"Az élet rögös és nehéz
 Te mindig csak elõre nézz!"
                      


"Induljunk vígan és remélve,
 A boldog szép jövõ elébe
 Miénk a föld a nap alatt,
 Míg szívünk bátor és szabad"


"Ha kilépsz az életbe,
 Élj sok boldog évet,
 Szeress te is úgy bennünket
 Mint ahogy mi téged."


"Kísérjen az öröm
 Kerüljön a bánat
 Siker koronázza
 További munkádat."


"Nem csend! Csak Fáradság
 Szerezheti meg szívednek
 Nyugalmát , használni akarok
 Ez emberi hivatásunk."
"Elmúló mind, ami csillog a fényben
 Halhatatlan mind, mi ég a szívben"


"Tiszteld az embert
 Szeresd a szépet
 Tanulj küzdeni
 Mert ez az élet"


"Bármerre vezessen sorsod
 légy mindig szerencsés és boldog"
 

"Minden nehéz  utat
 Legyõz az akarat"


"Folytasd dolgod, képezd magad,
 Komolyan vedd minden nap terhét
 Szerencse aztán jön majd magától
 Nyer bõ okulást tapasztalásból"


"Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel,
 Õrizd emléküket igaz szeretettel."


"Az élet rögös és nehéz
 Te mindig csak elõre nézz!"