Szerzõk:
Ady Endre
Arany János
Babits Mihály
Berzsenyi Dániel
Biblia
Boór András
Capus, Alfred
Curie
Da Ung, Leonard
Eötvös József
Fagyejev
Goethe
Hemingway
Herakleitosz
Ibsen
Illyés Gyula
Jókai Mór
József Attila
Juhász Gyula
Karinthy
Kipling
Kodály Zoltán
Kósa Ferenc
Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Lennon, John
Madách Imre 
Márai Sándor 
Marcus Aurelius
Nagy László
Papp Lajos
Pázmány Péter
Petõfi Sándor
Puskin
Radnóti Miklós
Reviczky Gyula
Saint-Exupery
Shakespeare
Szabó Lõrinc
Szabó Pál
Széchenyi István
Szép Ernõ
Tóth Árpád
Váci Mihály
Vörösmarty Mihály
Young, Neil
Névtelen